Image Alt

Regulamin rezerwacji

I. Proces Rezerwacji

REZERWACJA ONLINE:

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.
3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zadatku poprzez jeden z wybranych sposobów:

* kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
* standardowym przelewem bankowym

(*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.*)

4a. Pobierany zadatek jest równy kwocie opłaty za pierwszą dobę lub 30% opłaty za cały pobyt.

4b. Hotel zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty lub pobrania z góry całej kwoty pobytu.

4c. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zadatku poprzez System Obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu gotówką. Jako podstawę wpłaty zadatku oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.

4d. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później ) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie zadatku, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatek. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

REZERWACJA TELEFONICZNA / E-MAIL / OSOBIŚCIE

Rezerwacja poprzez zapytanie drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście w siedzibie firmy odbywa się następująco:

  1. W odpowiedzi na zapytanie (e-mail lub telefonicznie) Klient otrzymuje ofertę.
  2. Po zapoznaniu się i akceptacji oferty Klient otrzymuje wstępne potwierdzenie rezerwacji drogą e-mail lub SMS.
  3. Wstępne potwierdzenie rezerwacji zawiera ustaloną wysokość zadatku. Zadatek powinien wpłynąć na podany rachunek bankowy nie później niż 48h po dokonaniu rezerwacji przez klienta. Zadatek jest płatny przelewem na wskazane w potwierdzeniu rezerwacji konto bankowe. Tytuł przelewu powinien zawierać Imię i Nazwisko Klienta, numer rezerwacji oraz datę rozpoczęcia pobytu.
  4. Jedyną formą zagwarantowania rezerwacji jest wpłata zadatku w ciągu 48h od momentu naniesienia rezerwacji w systemie. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym czasie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

4a. Pobierany zadatek jest równy kwocie opłaty za pierwszą dobę lub 30% opłaty za cały pobyt.

4b. Hotel zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty lub pobrania z góry całej kwoty pobytu.

4c. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu gotówką. Jako podstawę wpłaty zadatku oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.

4d. JEDYNĄ FORMĄ ZAGWARANTOWANIA REZERWACJI JEST WPŁATA ZADATKU. W PRZYPADKU ANULACJI ZADATEK NIE ZOSTAJE ZWRÓCONY.

REZERWACJA NA ZAPYTANIE

W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma emailem potwierdzenie dostępności terminu ( lub jego braku ) oraz informacje o sposobie wpłaty zadatku. Klient może wpłacić zadatek kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zadatku.Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.


II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca gotówką po przyjeździe do Hotelu.
2. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z przeprowadzenia transakcji Rezerwacji.
3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna.
4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu zadatek pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego zadatku.


III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybrór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pl
3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.


IV. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji HotelSystems.pl: american.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 613-102-96-97.

4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

V. Akceptacja Regulaminu
Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

Klient dokonując rezerwacji drogą e-mail lub telefonicznie potwierdza iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.


Sprawdź
dostępność